สถาบันพระคริสตธรรมเบโรอา Berea Bible Institute

Berea Bible Institute

A Family Supporting Berea Bible Institute Students

ขอขอบคุณครอบครัวอาจารย์อัษฎายุธ ส่องสว่างไพบูลณ์ ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา พระคริสตธรรมเบโรอา ขอพระเจ้าเสริมกำลังและทรงอำนวยพระพรครับ

Berea Bible Institute in Chiang Mai, thailand

Berea Bible Institute Students (1st Years) Receive Bible for Their Weekend Outreach Ministry

นักศึกษาพระคริสตธรรมเบโรอาห์ภาค 21 รับพระคัมภีร์เพื่อนำไปมอบให้คริสตจักรท้องถิ่นที่แต่ละท่านกำลังรับใช่ ขอบคุณคณาจารย์พระคริสตธรรมเบโรอาห์ทุกท่านที่สนับสนุนนักศึกษาในการรับใช้ครับ [2021.10.07] First year students of Berea Bible Institute are presented with boxes of Bibles to use in their outreach ministry to their local churches on weekends. Pray that their ministry be fruitful as they reach out and minister to the local churches and communities in Chiang Mai and in the neighboring …

Berea Bible Institute Students (1st Years) Receive Bible for Their Weekend Outreach Ministry Read More »

Berea Bible Institute

Berea Bible Institute Campus Program Highlights – Issue 256401

Berea Bible Institute (BBI) reopened for school business and academic year 2021 on the 14th of June. All students arrived on campus on the 1oth of June, 2021. Following pictures highlight the first week of the academic year 2021. Interview and entry examination of news students for the academic year 2021. They have done well. …

Berea Bible Institute Campus Program Highlights – Issue 256401 Read More »