สถาบันพระคริสตธรรมเบโรอา Berea Bible Institute

berea Bible Institute in Chiang Mai THailand

BEREA BIBLE INSTITUTE GRADUATION 2022

นมัสการพระเจ้าในโอกาสสำเร็จการศึกษา CONGRATULATION! To the 2022 graduands of Berea Bible Institute. May the Lord bless you and use each one of you fully in His services for His Glory and for the extention of His Kingdom. CONTACT Berea Bible Institute 194 Moo 5 Luang Nuea, Doi Saket, Chiang Mai, 50220. Thailand Tel. (053) 106879 Email. tinchaisuriya@gmail.com

ORDINATION OF PASTOR PRICHA THUNGPAISAN – Thai Lahu Church of Christ, District 21, Thailand

ORDINATION OF PASTOR PRICHA THUNGPAISAN – Thai Lahu Church of Christ, District 21 Thailand. นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ คริสตจักรภาคที่ 21 ศาสนาจารย์ปรีชา ทุ่งไพศาล ประจำคริสตจักรแม่สลัก เขต 3 15 เมษายน ค.ศ. 2022 ศาสนาจารย์บุญรักษ์ สุริวงศ์ ประจำคริสตจักรอิมมานูเอล เขต 1 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 ศาสนาจารย์อดุลย์ศิลป์ พิริยะ ประจำหมวดคริสเตียนพระคุณ เขต 2 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 CONTACT Berea Bible Institute 194 Moo 5 Luang Nuea, Doi Saket, …

ORDINATION OF PASTOR PRICHA THUNGPAISAN – Thai Lahu Church of Christ, District 21, Thailand Read More »

Berea Bible Institute

A Family Supporting Berea Bible Institute Students

ขอขอบคุณครอบครัวอาจารย์อัษฎายุธ ส่องสว่างไพบูลณ์ ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา พระคริสตธรรมเบโรอา ขอพระเจ้าเสริมกำลังและทรงอำนวยพระพรครับ

Berea Bible Institute in Chiang Mai, thailand

Berea Bible Institute Students (1st Years) Receive Bible for Their Weekend Outreach Ministry

นักศึกษาพระคริสตธรรมเบโรอาห์ภาค 21 รับพระคัมภีร์เพื่อนำไปมอบให้คริสตจักรท้องถิ่นที่แต่ละท่านกำลังรับใช่ ขอบคุณคณาจารย์พระคริสตธรรมเบโรอาห์ทุกท่านที่สนับสนุนนักศึกษาในการรับใช้ครับ [2021.10.07] First year students of Berea Bible Institute are presented with boxes of Bibles to use in their outreach ministry to their local churches on weekends. Pray that their ministry be fruitful as they reach out and minister to the local churches and communities in Chiang Mai and in the neighboring …

Berea Bible Institute Students (1st Years) Receive Bible for Their Weekend Outreach Ministry Read More »